Εκπομπή: Τρεις λέξεις

Περιγραφή:

Συμμετοχή 1ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης


-
-

Σχολείο: 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ


Επεισόδια

Τρεις λέξεις

Σχολείο: 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
28 Φεβρουαρίου 2019 00:00

Συμμετοχή 1ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης