Εκπομπή: Τρεις λέξεις

Περιγραφή:

Συμμετοχή 1ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης

-
-

Επεισόδια

Τρεις λέξεις

Σχολείο: 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
28 Φεβρουαρίου 2019 00:00

Συμμετοχή 1ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης