Εκπομπή: Όλα είναι Πιθανά

Κάθε 2 βδομάδα/ες Πέμπτη, 16:00
     21/03/2019 - 30/05/2019     

Περιγραφή:

ιστορίες, παραμύθια, νέα για τη ζωή γεμάτα μουσική


Συχνότητα: 2 weeks,

Σχολείο: 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ