Εκπομπή: music travellers

Κάθε 1 βδομάδα/ες Παρασκευή, 21:00
     22/03/2019 - 29/03/2019     

Περιγραφή:

pop music


Συχνότητα: Εβδομαδιαία,

Σχολείο: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ