Εκπομπή: Daname.Inc69

Κάθε 1 βδομάδα/ες Τετάρτη, 16:00
     03/04/2019 - 03/04/2019     

Περιγραφή:

Metal Music


Συχνότητα: Εβδομαδιαία,
Θεματολογία: Μουσική,

Σχολείο: ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ