Εκπομπή: Radio Cosmomediolanum

Κάθε 1 βδομάδα/ες Τετάρτη, 14:00
     03/04/2019 - 03/04/2019     

Περιγραφή:

Εκπομπή της ομάδας Β1 του Γενικού Λυκείου Ελευθερούπολης με θέματα:
Μουσική απο ταινίες και παιχνίδια


Συχνότητα: Εβδομαδιαία,

Σχολείο: ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ