Εκπομπή: Σιωπή

Περιγραφή:

Για να αλλά ξουμε τον κόσμο, για να μην νιώθουμε θλίψη και μοναξιά , βάζουμε τέλος στη σιωπή και το μίσος

-
-

Επεισόδια

Σιωπή

Σχολείο: 2ο Γυμνάσιο Ρεθύμνου
10 Απριλίου 2019 00:00

Για να αλλά ξουμε τον κόσμο, για να μην νιώθουμε θλίψη και μοναξιά , βάζουμε τέλος στη σιωπή και το μίσος