Εκπομπή: Sunights

Κάθε 2 βδομάδα/ες Κυριακή, 21:00
     21/04/2019 - 05/05/2019     

Περιγραφή:

Every Sunday the radio show “Sunights” will be with you for 2 hours with lots of laugh, infinite knowledge and musical alternations and revivals to give color to our Sundays.

Συχνότητα: 2 weeks,

Σχολείο: Eurοpean Schοοl Radiο


Επεισόδια

-