Εκπομπή: Συνέντευξη από ένα χαρκιά

Κάθε 1 βδομάδα/ες Τετάρτη, 19:00
     15/05/2019 - 15/05/2019     

Περιγραφή:

Παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται-Ο χαρκιάς κ Γιάννη Κακουλάκη

Συχνότητα: Εβδομαδιαία,
Θεματολογία: Τέχνη και Πολιτισμός,

Επεισόδια

Συνέντευξη με έναν χαρκιά

Σχολείο: ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΟΥΡΦΟΥΡΑ
15 Μαΐου 2019 16:00

Παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται-Ο χαρκιάς κ Γιάννης Κακουλάκης