Εκπομπή: Η χλωρίδα του τόπου μας

Κάθε 1 βδομάδα/ες Σάββατο, 19:00
     18/05/2019 - 18/05/2019     

Περιγραφή:

Τα φυτά της Κρήτης

Συχνότητα: Εβδομαδιαία,