Εκπομπή: Συνέντευξη ΙΔΙΣΜΕ

Κάθε 1 βδομάδα/ες Τετάρτη, 19:00
     05/06/2019 - 05/06/2019     

Περιγραφή:

Συνέντευξη ΙΔΙΣΜΕ


Συχνότητα: Εβδομαδιαία,
Θεματολογία: Τέχνη και Πολιτισμός,

Σχολείο: 4ο Γυμνάσιο Ηρακλείου Αττικής


Επεισόδια

Συνέντευξη από την Ειρήνη Σαρίογλου

Σχολείο: 4ο Γυμνάσιο Ηρακλείου Αττικής
5 Ιουνίου 2019 16:00

Τα μέλη της ραδιοφωνικής ομάδας από το τμήμα Γ4 παίρνουν συνέντευξη από την Ειρήνη Σαρίογλου, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης και μέλος του ΙΔΙΣΜΕ.