Εκπομπή: Τα δικαιώματα των παιδιών

Περιγραφή:

Μια σύντομη παραγωγή για τα δικαιώματα των παιδιών από τους μαθητές της ΣΤ τάξης που εμπνεύστηκαν την ώρα των Αγγλικών!!

-
-
Θεματολογία: Κοινωνικά Θέματα,

Επεισόδια

Τα δικαιώματα των παιδιών

Σχολείο: 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΤΑΛΩΣ)
15 Ιουνίου 2019 00:00

Μια σύντομη παραγωγή για τα δικαιώματα των παιδιών από τους μαθητές της ΣΤ τάξης που εμπνεύστηκαν την ώρα των Αγγλικών!!