Εκπομπή: Στρατιωτικές Σχολές

Περιγραφή:

Μια σύντομη ενημέρωση σχετικά με την πρόσβαση και τη φοίτηση στις Στρατιωτικές Σχολές

-
-
Θεματολογία: Εκπαιδευτικά νέα,

Επεισόδια

Στρατιωτικές Σχολές

Σχολείο: 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΝΙΤΣΑΣ
25 Ιουνίου 2019 00:00

Μια σύντομη ενημέρωση σχετικά με την πρόσβαση και τη φοίτηση στις Στρατιωτικές Σχολές