Εκπομπή: Rock και Rap ιστορίες

Κάθε 1 βδομάδα/ες Τρίτη, 19:00
     25/06/2019 - 25/06/2019     

Περιγραφή:

Rock και Rap ιστορίες


Συχνότητα: Εβδομαδιαία,
Θεματολογία: Μουσική,

Σχολείο: 1ο ΕΠΑΛ Κόνιτσας