Εκπομπή: Ξένο και Ελληνικό Rock – Το παρελθόν και το παρόν

Κάθε 1 βδομάδα/ες Δευτέρα, 19:00
     24/06/2019 - 24/06/2019     

Περιγραφή:

Ξένο και Ελληνικό Rock – Το παρελθόν και το παρόν

Συχνότητα: Εβδομαδιαία,
Θεματολογία: Μουσική,