Εκπομπή: Λιλιπούπολη Πετρούπολη

Κάθε 4 βδομάδα/ες Σάββατο, 08:00
     21/12/2019 - 09/05/2020     

Περιγραφή:

Οι ραδιοφωνικές περιπέτειες των μικρών μαθητών της Λιλιπούπολης στην Πετρούπολη


Συχνότητα: 4 weeks,

Σχολείο: ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΥΡΑΤΟΡΑ ΑΙΚ. & ΣΙΑ Ο.Ε.


Επεισόδια

-