Εκπομπή: Kalo Vradaki

Κάθε 2 βδομάδα/ες Πέμπτη, 21:00
     07/11/2019 - 07/05/2020     

Περιγραφή:

Strange investigation, unusual news, sport news and fun music.


Συχνότητα: 2 weeks,
Θεματολογία: Μουσική, Αθλητικά,

Σχολείο: Eurοpean Schοοl Radiο


Επεισόδια

-