Εκπομπή: Αφιέρωμα στις δεκαετίες 1980, 1990

Κάθε 4 βδομάδα/ες Σάββατο, 18:00
     09/11/2019 - 07/12/2019     

Περιγραφή:

Τραγουδια των δεκαετιών 1980, 1990 με ειδικό αφιέρωμα στον Michael Jackson kai Dire Straits

Συχνότητα: 4 weeks,