Εκπομπή: Ραδιενεργοί

Κάθε 1 βδομάδα/ες Παρασκευή, 20:00
     29/11/2019 - 06/12/2019     

Περιγραφή:

μουσικές διαδρομές σε μεγάλους σταθμούς

Συχνότητα: Εβδομαδιαία,
Θεματολογία: Μουσική,

Σχολείο: Κυκλάδες


Επεισόδια

metal classic

Σχολείο: Κυκλάδες
6 Δεκεμβρίου 2019 16:00

a trip to “heavy metal land”

Μουσική

let it be

Σχολείο: Κυκλάδες
29 Νοεμβρίου 2019 18:00

the rebels from Liverpool

Μουσική