Εκπομπή: S.O.S.τε τον πλανήτη

Περιγραφή:

Μήνυμα κινδύνου σε πολλές γλώσσες
Σώστε τον πλανήτη
Save the planet
Rette den Planeten
Sauvez la planète

-
-

Επεισόδια

S.O.S.τε τον πλανήτη

Σχολείο: 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
31 Ιανουαρίου 2020 00:00

Μήνυμα κινδύνου σε πολλές γλώσσες Σώστε τον πλανήτη Save the planet Rette den Planeten Sauvez la planète