Εκπομπή: ραδιενεργοί – metal classic

Κάθε 1 βδομάδα/ες Σάββατο, 21:00
     07/12/2019 - 14/12/2019     

Περιγραφή:

Οι ραδιενεργοί ξαναχτυπούν για τρίτη φορά

Συχνότητα: Εβδομαδιαία,
Θεματολογία: Μουσική,

Σχολείο: Κυκλάδες


Επεισόδια