Εκπομπή: Να τα πούμε;

Περιγραφή:

Κάλαντα από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Εκπομπή αφιερωμένη στα έθιμα του Δωδεκαημέρου από διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

-
-

Επεισόδια

Να τα πούμε;

Σχολείο: Δημοτικό Σχολείο ΕΛιάς
15 Δεκεμβρίου 2019 00:00

Κάλαντα από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Εκπομπή αφιερωμένη στα έθιμα του Δωδεκαημέρου από διάφορες περιοχές της Ελλάδας.