Εκπομπή: 7RG on ESR Web Air!!!

Κάθε 4 βδομάδα/ες Δευτέρα, 18:30
     23/12/2019 - 20/01/2020     

Περιγραφή:

Επτά κορίτσια της Α τάξης του Γυμνασίου Κανήθου – Χαλκίδα, ετοίμασαν μια εκπομπή με ατάκτως ερριμμένα χριστουγεννιάτικα θέματα.

Συχνότητα: 4 weeks,

Επεισόδια

7RG on ESR Web Air!!!

Σχολείο: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΝΗΘΟΥ
23 Δεκεμβρίου 2019 16:30

Επτά κορίτσια της Α τάξης του Γυμνασίου Κανήθου – Χαλκίδα, ετοίμασαν μια εκπομπή με ατάκτως ερριμμένα χριστουγεννιάτικα θέματα.

Παραμύθια και ιστορίες