Εκπομπή: Ζώα υπό εξαφάνιση

Κάθε 1 βδομάδα/ες Τετάρτη, 17:30
     18/12/2019 - 18/12/2019     

Περιγραφή:

Χελώνα καρέτα-καρέτα και πουλί κιουι

Συχνότητα: Εβδομαδιαία,

Επεισόδια

Ζώα υπό εξαφάνιση

Σχολείο: 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
18 Δεκεμβρίου 2019 15:30

Χελώνες καρέτα- καρέτα και πουλί κίουι