Εκπομπή: Christmas corfian tradition

Περιγραφή:

Students of 3rd High School of Corfu speak about christmas corfian traditions and play their favourite christmas music


-
-
-

Σχολείο: 3ο Γυμνάσιο Κέρκυρας


Επεισόδια

Christmas corfian tradition

Σχολείο: 3ο Γυμνάσιο Κέρκυρας
24 Δεκεμβρίου 2019 22:00

Students of 3rd High School of Corfu speak about christmas corfian traditions and play their favourite christmas music

Σχολικά νέα