Εκπομπή: RADIO 4you

Κάθε 1 βδομάδα/ες Τετάρτη, 19:00
     01/01/2020 - 01/01/2020     

Περιγραφή:

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ του 4ου Γενικού Λυκείου Σερρών με
τίτλο Yγεία και Ασφάλεια στο Σχολείο

Συχνότητα: Εβδομαδιαία,

Επεισόδια

RADIO 4you

Σχολείο: 4ο Γενικό Λύκειο Σερρών
1 Ιανουαρίου 2020 17:00

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ του 4ου Γενικού Λυκείου Σερρών με τίτλο Yγεία και Ασφάλεια στο Σχολείο

Ευρωπαϊκά και διεθνή νέα