Εκπομπή: Αρχαίο ελληνικό ραδιόφωνο

Κάθε 4 βδομάδα/ες Δευτέρα, 18:00
     02/03/2020 - 30/03/2020     

Περιγραφή:

Γιατί είναι σημαντικό να μαθαίνουμε αρχαία ελληνικά;

Συχνότητα: 4 weeks,

Επεισόδια

-