Εκπομπή: Γνωρίζουμε την Κρήτη

Περιγραφή:

Οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Ελιάς μας αναφέρουν πληροφορίες για το νησί της Κρήτης και συγκεκριμένα για τους νομούς της, τους δήμους και τις δημοτικές ενότητες. Καλή ακρόαση!!

-
-
Θεματολογία: Τοπικά νέα,

Επεισόδια

Γνωρίζουμε την Κρήτη

Σχολείο: Δημοτικό Σχολείο ΕΛιάς
21 Ιανουαρίου 2020 00:00

Οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Ελιάς μας αναφέρουν πληροφορίες για το νησί της Κρήτης και συγκεκριμένα για τους νομούς της, τους δήμους και τις δημοτικές ενότητες. Καλή ακρόαση!!

Τοπικά νέα