Εκπομπή: Teenagers and modern technology (Internet, mobile phones)

Κάθε 1 βδομάδα/ες Τρίτη, 11:00
     28/01/2020 - 28/01/2020     

Περιγραφή:

Νowadays, Internet, social media, computers and mobile phones have become an essential part of human life. Teenagers use the Internet “almost constantly”. The cell phone is almost a part of their body. That’s the reality…but is it harmless?

Συχνότητα: Εβδομαδιαία,
Θεματολογία: Τεχνολογία & επιστήμη,