Εκπομπή: Το τραγούδι της γης

Περιγραφή:

Μέσα από τον υπέροχο λυρικό λόγο του Στρατή Μυριβήλη προβάλλεται με καθαρότητα η άρρηκτη σχέση του ανθρώπινου πολιτισμού και της εξελικτικής πορείας του ανθρώπου με αυτή της γης……

-
-

Επεισόδια

Το τραγούδι της γης

Σχολείο: Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο Ριζαρείου Σχολής
9 Φεβρουαρίου 2020 00:00

Μέσα από τον υπέροχο λυρικό λόγο του Στρατή Μυριβήλη προβάλλεται με καθαρότητα η άρρηκτη σχέση του ανθρώπινου πολιτισμού και της εξελικτικής πορείας του ανθρώπου με αυτή της γης……