Εκπομπή: radienergoi

Κάθε 1 βδομάδα/ες Παρασκευή, 20:00
     31/01/2020 - 07/02/2020     

Περιγραφή:

the Greek top ten

Συχνότητα: Εβδομαδιαία,
Θεματολογία: Μουσική,

Σχολείο: Κυκλάδες


Επεισόδια

radienergoi

Σχολείο: Κυκλάδες
31 Ιανουαρίου 2020 18:00

the greek top ten

Μουσική