Εκπομπή: Act now

Περιγραφή:

Participation of pre kindergarten Andreadis Junior school in the song contest “kanto nakoustei 2020”

-
-
-

Επεισόδια

Act now

Σχολείο: ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – Κ. ΑΝΔΡΕΑΔΗ Α.Ε
8 Φεβρουαρίου 2020 22:00

Participation of pre kindergarten Andreadis Junior school in the song contest “kanto nakoustei 2020”