Εκπομπή: All together for the environment

Περιγραφή:

Participation of 1st General Lyceum of Aigio in the radio spot contest “Kanto nakoustei” 2020

-
-
-

Επεισόδια

All together for the environment

Σχολείο: 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ
8 Φεβρουαρίου 2020 22:00

Participation of 1st General Lyceum of Aigio in the radio spot contest “Kanto nakoustei” 2020