Εκπομπή: The right decision

Περιγραφή:

Participation of the “Kato Scholari Primary School” in the 2020 “Kan to na akoustei” song contest.

-
-
-

Επεισόδια

The right decision

Σχολείο: Δημοτικό Σχολείο Κάτω Σχολαρίου
8 Φεβρουαρίου 2020 22:00

Participation of the “Kato Scholari Primary School” in the 2020 “Kan to na akoustei” song contest.