Εκπομπή: radienergoi

Κάθε 1 βδομάδα/ες Παρασκευή, 20:00
     14/02/2020 - 21/02/2020     

Περιγραφή:

young paths

Συχνότητα: Εβδομαδιαία,
Θεματολογία: Μουσική,

Σχολείο: Κυκλάδες


Επεισόδια

Radienergoi- Gel Syrou

Σχολείο: Κυκλάδες
21 Φεβρουαρίου 2020 18:00

do you know Karate?

Μουσική

radienergoi

Σχολείο: Κυκλάδες
14 Φεβρουαρίου 2020 18:00

michael jackson…the legend

Μουσική