Εκπομπή: Γαλλικά έθιμα και γιορτές

Περιγραφή:

Ο Νίκος, η Μαρία και η Ειρήνη σας παρουσιάζουν στα γαλλικά Fetes et coutumes francois.

-
-
Θεματολογία: Τέχνη και Πολιτισμός,

Επεισόδια

Γαλλικά έθιμα και γιορτές

Σχολείο: 4ο Γυμνάσιο Ηρακλείου Αττικής
24 Φεβρουαρίου 2020 00:00

Ο Νίκος, η Μαρία και η Ειρήνη σας παρουσιάζουν στα γαλλικά Fetes et coutumes francois.

Τέχνη και Πολιτισμός