Εκπομπή: Συνέντευξη Δημάρχου Ηρακλείου Αττικής

Κάθε 1 βδομάδα/ες Τετάρτη, 19:00
     26/02/2020 - 26/02/2020     

Περιγραφή:

Μια συνέντευξη που παραχώρησε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αττικής Νικόλαος Μπάμπαλος στους μαθητές Οδυσσέα Θωμόπουλο, Νικόλα Καραγιάννη από τη Β΄ τάξη και Αλίκη Κυπαρίσση, Δέσποινα Πέτρου από τη Γ΄ τάξη.

Συχνότητα: Εβδομαδιαία,
Θεματολογία: Τοπικά νέα,