Εκπομπή: Το περιβάλλον και μεις

Κάθε 1 βδομάδα/ες Σάββατο, 22:00
     29/02/2020 - 07/03/2020     

Περιγραφή:

Προβληματισμοί για τη ρύπανση του περιβάλλοντος και τη σωτηρία του

Συχνότητα: Εβδομαδιαία,

Επεισόδια

-