Εκπομπή: Φτώχεια

Περιγραφή:

Οι μαθητές του 3ου Γυμνασίου Κέρκυρας και του τμήματος Γ1 μιλούν για τη φτώχεια και τις συνέπειες που έχει σε παιδιά και ενήλικες

-
-
Θεματολογία: Κοινωνικά Θέματα,

Επεισόδια

Φτώχεια

Σχολείο: 3ο Γυμνάσιο Κέρκυρας
2 Μαρτίου 2020 00:00

Οι μαθητές του 3ου Γυμνασίου Κέρκυρας και του τμήματος Γ1 μιλούν για τη φτώχεια και τις συνέπειες που έχει σε παιδιά και ενήλικες

Κοινωνικά Θέματα