Εκπομπή: Ανεργία

Περιγραφή:

Οι μαθητές του 3ου Γυμνασίου Κέρκυρας μιλούν για το κοινωνικό θέμα της ανεργίας και για τις συνέπειες αυτής

-
-
Θεματολογία: Κοινωνικά Θέματα,

Επεισόδια

Ανεργία

Σχολείο: 3ο Γυμνάσιο Κέρκυρας
2 Μαρτίου 2020 00:00

Οι μαθητές του 3ου Γυμνασίου Κέρκυρας μιλούν για το κοινωνικό θέμα της ανεργίας και για τις συνέπειες αυτής

Κοινωνικά Θέματα