Εκπομπή: Σύγκρουση – Συνύπαρξη

Κάθε 4 βδομάδα/ες Τρίτη, 20:00
     24/03/2020 - 21/04/2020     

Περιγραφή:

Μείωση του θυμού και των συγκρούσεων

Συχνότητα: 4 weeks,
Θεματολογία: Υγεία , Κοινωνικά Θέματα,

Επεισόδια

Σύγκρουση – Συνύπαρξη

Σχολείο: 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΕΡΑΚΑ
24 Μαρτίου 2020 18:00

Μειώνοντας τον θυμό και τις συγκρούσεις

Κοινωνικά Θέματα