Εκπομπή: Επαγγέλματα που χάνονται

Κάθε 1 βδομάδα/ες Τετάρτη, 19:00
     25/03/2020 - 25/03/2020     

Περιγραφή:

Αφηγήσεις και τραγούδια που φέρνουν στη μνήμη μας παραδοσιακά επαγγέλματα τα οποία χάθηκαν με το πέρασμα του χρόνου

Συχνότητα: Εβδομαδιαία,
Θεματολογία: Τέχνη και Πολιτισμός,

Επεισόδια

Proffessions lost in time.

Σχολείο: 2ο Γυμνάσιο Ρεθύμνου
25 Μαρτίου 2020 17:00

Narrations and songs which awake memories of traditional proffessions lost in time.

Τέχνη και Πολιτισμός