Εκπομπή: Συνέντευξη στον Βαγγέλη Πυθαρούλη

Περιγραφή:

Οι μαθητές της Γ τάξης του Δημοτικού Σχολείου Ελιάς συναντούν τον Βαγγέλη Πυθαρούλη. Τον ρωτούν για την μουσική του πορεία, τα τραγούδια του, τις εμπειρίες του κτλ. Τις ερωτήσεις τις ετοίμασαν οι μαθητές.

-
-
Θεματολογία: Μουσική,

Επεισόδια

Συνέντευξη στον Βαγγέλη Πυθαρούλη

Σχολείο: Δημοτικό Σχολείο ΕΛιάς
11 Απριλίου 2020 00:00

Οι μαθητές της Γ τάξης του Δημοτικού Σχολείου Ελιάς συναντούν τον Βαγγέλη Πυθαρούλη. Τον ρωτούν για την μουσική του πορεία, τα τραγούδια του, τις εμπειρίες του κτλ. Τις ερωτήσεις τις ετοίμασαν οι μαθητές.

Μουσική