Εκπομπή: Διάλογος: Οδοδείκτης ζωής… – Dialogue: A roadmap in our lives …

Περιγραφή:

Οι μαθητές πραγματεύονται το διάλογο, ως μέσο επίλυσης διαφορών και κοινωνικοποίησης.
The students discuss about dialogue as a means of resolving differences and socializing.

-
-
Θεματολογία: Κοινωνικά Θέματα,

Σχολείο: Lykeio Kykkou B’


Επεισόδια

Διάλογος: Οδοδείκτης ζωής… – Dialogue: A roadmap in our lives …

Σχολείο: Lykeio Kykkou B’
22 Απριλίου 2020 00:00

Οι μαθητές πραγματεύονται το διάλογο, ως μέσο επίλυσης διαφορών και κοινωνικοποίησης. The students discuss about dialogue as a means of resolving differences and socializing.

Κοινωνικά Θέματα