Εκπομπή: Ρατσιστικές συμπεριφορές στο σχολικό χώρο και τρόποι αντιμετώπισης – Αποτελέσματα Έρευνας. Racist behavior in School and ways of dealing with it – Research Results

Κάθε 1 βδομάδα/ες Κυριακή, 13:00
     26/04/2020 - 26/04/2020     

Περιγραφή:

Στην εκπομπή σχολιάζονται τα αποτελέσματα μιας έρευνας που διενεργήθηκε στο Λύκειο Κύκκου Β’, με θέμα “ρατσιστικές συμπεριφορές στο σχολικό χώρο και τρόποι αντιμετώπισης”.
The show discusses the results of a survey conducted at Kykkos B’ Lyceum, on “Racist behavior in School and ways of dealing with it”.

Συχνότητα: Εβδομαδιαία,
Θεματολογία: Κοινωνικά Θέματα,

Σχολείο: Lykeio Kykkou B’


Επεισόδια

Ρατσιστικές συμπεριφορές στο σχολικό χώρο και τρόποι αντιμετώπισης – Αποτελέσματα Έρευνας. Racist behavior in School and ways of dealing with it – Research Results.

Σχολείο: Lykeio Kykkou B’
26 Απριλίου 2020 10:00

Στην εκπομπή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα έρευνας που διεξήχθη στο Λύκειο Κύκκου Β’, με θέμα “Ρατσιστικές συμπεριφορές στο σχολικό χώρο και τρόποι αντιμετώπισης”. The show discusses the results of a survey conducted at Kykkos B’ Lyceum, on “Racist be …

Κοινωνικά Θέματα