Εκπομπή: BETTE KEAT-People have the power

Κάθε 1 βδομάδα/ες Κυριακή, 13:00
     24/05/2020 - 24/05/2020     

Περιγραφή:

A new podcast about how to spent your time when staying at home, given the COVID-19 lock down situation. People have the power is not only a title, but a strong message for what we can do if we act in solidarity! Stay tuned and enjoy!

Συχνότητα: Εβδομαδιαία,

Επεισόδια

People have the power

Σχολείο: Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών
24 Μαΐου 2020 10:00

“People have the power” ο τίτλος της νέας ραδιοφωνικής μας εκπομπής, εμπνευσμένος από τη δύναμη. Ένα ουσιαστικό που έχει ποικίλες σημασίες. Πρόκειται για τη σωματική ισχύ, τη ρώμη αλλά και για την ικανότητα να κάνει κάποιος κάτι, να πετύχει κάτι. Η δύν …

Μουσική