Εκπομπή: ΚΑΡΑΜΕΛΑ

Κάθε 1 βδομάδα/ες Τετάρτη, 18:00
     27/05/2020 - 27/05/2020     

Περιγραφή:

ΚΑΡΑΜΕΛΑ

Συχνότητα: Εβδομαδιαία,

Επεισόδια

ΚΑΡΑΜΕΛΑ

Σχολείο: Νηπιαγωγείο Καραμέλα
27 Μαΐου 2020 15:00

ΚΑΡΑΜΕΛΑ

Παραμύθια και ιστορίες