Εκπομπή: 5οΓΕΛΖωγράφου

Περιγραφή:

Εκπομπή για τον εθισμό και τις εξαρτήσεις βασισμένη σε έρυνα των μαθητών Α’ Λυκείου και σε κείμενα του ΚΕΘΕΑ


Συχνότητα: Εβδομαδιαία,

Σχολείο: 5ο Γενικό Λύκειο Ζωγράφου


Επεισόδια

5οΓΕΛΖωγράφου

Σχολείο: 5ο Γενικό Λύκειο Ζωγράφου
1 Μαρτίου 2017 14:51

Εκπομπή για τον εθισμό και τις εξαρτήσεις βασισμένη σε έρυνα των μαθητών Α’ Λυκείου και σε κείμενα του ΚΕΘΕΑ