Εκπομπή: Ραδιοφωνική ομάδα 6ου Δημ. Σχ. Λιβαδειάς

Περιγραφή:

Είμαστε τα παιδιά της Δ2 τάξης του 6ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδειάς και εκπροσωπούμε το σχολείο μας στο E.S.R. Συντονιστείτε μαζί μας για να ακούσετε εκπομπές με τα ενδιαφέροντα μας ή τα νέα του σχολείου!


-
-

Σχολείο: 6ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδειάς


Επεισόδια

Ραδιοφωνική ομάδα 6ου Δημ. Σχ. Λιβαδειάς

Σχολείο: 6ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδειάς
29 Ιανουαρίου 2018 00:00

Είμαστε τα παιδιά της Δ2 τάξης του 6ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδειάς και εκπροσωπούμε το σχολείο μας στο E.S.R. Συντονιστείτε μαζί μας για να ακούσετε εκπομπές με τα ενδιαφέροντα μας ή τα νέα του σχολείου!