Εκπομπή: Καρυάτιδα

Περιγραφή:

Οι μαθητές της Γ’ Δημοτικού της Ελληνογαλλικής Σχολής «Άγιος Ιωσήφ» ζητούν την επιστροφή της Καρυάτιδας στην πατρίδα της.

-
-

Επεισόδια

Καρυάτιδα

Σχολείο: ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
31 Ιανουαρίου 2018 00:00

Οι μαθητές της Γ’ Δημοτικού της Ελληνογαλλικής Σχολής «Άγιος Ιωσήφ» ζητούν την επιστροφή της Καρυάτιδας στην πατρίδα της.