Εκπομπή: Διαφορετικότητα

Περιγραφή:

Οι μαθητές της Β΄ τάξης Αλέξανδρος Παπαδημητρίου, Νίνο Παναγιωτίδης και Φίλιππος Νικομάνης μιλούν για την Διαφορετικότητα.


-
-

Σχολείο: 4ο Γυμνάσιο Ηρακλείου Αττικής


Επεισόδια

Διαφορετικότητα

Σχολείο: 4ο Γυμνάσιο Ηρακλείου Αττικής
22 Φεβρουαρίου 2018 00:00

Οι μαθητές της Β΄ τάξης Αλέξανδρος Παπαδημητρίου, Νίνο Παναγιωτίδης και Φίλιππος Νικομάνης μιλούν για την Διαφορετικότητα.